FALLA NICOLAU ANDREU I ADJACENTS
BASES XII CONCURS MAJOR DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”


1- La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases.
Premis:

 • Premi al Millor Curtmetratge Nicolau + gratificació econòmica
 • Segon premi Nicolau
 • Tercer premi Nicolau
 • Premi Enginy i Gràcia Nicolau
 • Premi millor actriu
 • Premi millor actor
 • Premi al millor tiktokmetratge

2- En aquesta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys 2 fallers de la ciutat de Torrent. Únicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió de la falla participadora.

3- El curtmetratge es presentarà en format digital en algú dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4. El curtmetratge anirà acompanyat d’un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on anirà el títol del curtmetratge, una sinopsi d’aquest, les dades de tots els participants, i per últim una fotocòpia del cens de la seua comissió i dels DNI dels participants.

4- Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal ‘Els Tercers’ de la falla Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 B, de la ciutat de Torrent, en suport DVD, CD o Memòria USB. També es podrà fer via correu electrònic a secretaria@nicolauandreu.com, amb un enllaç d’un servidor (Dropbox, Drive, Media fire, Box, WeTransfer, etc.) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l’arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

5- El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Aquest haurà de ser original i inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en llengua valenciana. En cas de ser una adaptació en imatges d’una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l’autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació.

6- El dilluns 1 de juliol fins a les 00:00 h serà l’últim dia per a confirmar la participació en el concurs. Per la inscripció hi haurà d’enviar-se a secretaria@nicolauandreu.com el document d’inscripció. És necessari lliurar un depòsit de 50 € en concepte de participació. Independentment de presentar treballs en el concurs major, infantil, o en ambdós (amb un únic depòsit de 50 € serà suficient). L’ingrés podrà fer-se de manera presencial en el casal (situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 B) o realitzant-lo en el compte bancari: ES61 3159 0013 9216 7019 9114 i remetent un correu amb el justificant a: secretaria@nicolauandreu.com.

7- L’últim dia del lliurament dels curts serà el dilluns 16 de setembre de 2024. El lliurament es podrà realitzar segons s’indica en la base quarta. En cas de trametre’s telemàticament el límit de temps serà fins a les 00.00 h d’aqueix mateix dia. Per al lliurament presencial es podrà entregar eixe dia des de les 19 fins a les 22 hores.

8- La data de la Gala Benèfica es troba pendent de confirmació. Tot el recaptat anirà aquest any a benefici de:

9- Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la falla Nicolau Andreu amb la finalitat que publicar-los tant en suport físic com en format digital.

10- L’organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques així com els que difonguen missatges polítics, racistes o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones. Tampoc s’admet cap mena de violència.

11- El temps de duració del curtmetratge ha de ser de 5 minuts mínim fins a 15 minuts com a màxim incloent els crèdits.

12- Nova modalitat. Tiktokmetratge.

12.1- El temps de duració ha de ser 3 minuts mínim fins als 5 minuts com a màxim, incloent els crèdits.

12.2- No es tracta de la realització d’un vídeo ballant, sinó que s’ha de llançar un missatge sota la temàtica “Solidaris per tu”. Es requerix serietat.

12.3- El format ha de ser vertical.

12.4- Podran participar en aquesta modalitat les cinc primeres falles en apuntar-se. De no ser així s’avisarà mitjançant un correu electrònic.

12.5- Es premiarà amb un únic premi al millor tiktokmetratge.

12.6- Esta nova modalitat entra dins del concurs de curtmetratges major com a infantil, no suposa un concurs independent.

13- Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera o amb la finalitat de millorar el desenvolupament del concurs.

14- El veredicte del jurat serà inapel·lable.

15- La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

16- La falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d’incloure en el concurs a falles d’altres localitats a fi d’aportar una visió diferent del concurs, així com modificar alguna de les dates anteriorment citades a fi d’evitar superposar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga possible.

En Torrent a 7 de Juny de 2024


ANNEX DE LES BASES DEL XI CONCURS MAJOR DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”


PREMIS
Els premis de les bases del concurs major queden de la següent manera:

 • Premi al Millor Curtmetratge: Nicolau + 150€
 • Segon premi: Nicolau
 • Tercer premi: Nicolau
 • Premi Millor Actriu: Nicolau o Premi Milor Actor: Nicolau
 • Premi Enginy i Gràcia Nicolau
 • Premi al millor tiktokmetratge.

DURACIÓ
La duració màxima del curtmetratge serà de 15 minuts incloent els crèdits

DESCARREGAR BASES CURTS MAJOR


FALLA NICOLAU ANDREU I ADJACENTS
BASES XI CONCURS INFANTIL DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”


1- La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases.
Premis:

 • Premi al Millor Curtmetratge Nicolau
 • Segon premi Nicolau
 • Tercer premi Nicolau
 • Premi Enginy i Gràcia Nicolau
 • Premi millor actriu
 • Premi millor actor
 • Premi al millor tiktokmetratge

2- En aquesta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys 2 fallers de la ciutat de Torrent. Únicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió de la falla participadora.

3- El curtmetratge es presentarà en format digital en algú dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4. El curtmetratge anirà acompanyat d’un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on anirà el títol del curtmetratge, una sinopsi d’aquest, les dades de tots els participants, i per últim una fotocòpia del cens de la seua comissió i dels DNI dels participants.

4- Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal ‘Els Tercers’ de la falla Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 B, de la ciutat de Torrent, en suport DVD, CD o Memòria USB. També es podrà fer via correu electrònic a secretaria@nicolauandreu.com, amb un enllaç d’un servidor (Dropbox, Drive, Media fire, Box, WeTransfer, etc.) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l’arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

5- El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Aquest haurà de ser original i inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en llengua valenciana. En cas de ser una adaptació en imatges d’una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l’autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació.

6- El dilluns 1 de juliol fins a les 00:00 h serà l’últim dia per a confirmar la participació en el concurs. Per la inscripció hi haurà d’enviar-se a secretaria@nicolauandreu.com el document d’inscripció. És necessari lliurar un depòsit de 50 € en concepte de participació. Independentment de presentar treballs en el concurs major, infantil, o en ambdós (amb un únic depòsit de 50 € serà suficient). L’ingrés podrà fer-se de manera presencial en el casal (situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 B) o realitzant-lo en el compte bancari: ES61 3159 0013 9216 7019 9114 i remetent un correu amb el justificant a: secretaria@nicolauandreu.com.

7- L’últim dia del lliurament dels curts serà el dilluns 16 de setembre de 2024. El lliurament es podrà realitzar segons s’indica en la base quarta. En cas de trametre’s telemàticament el límit de temps serà fins a les 00.00 h d’aqueix mateix dia. Per al lliurament presencial es podrà entregar eixe dia des de les 19 fins a les 22 hores.

8- La data de la Gala Benèfica es troba pendent de confirmació. Tot el recaptat anirà aquest any a benefici de:

9- Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la falla Nicolau Andreu amb la finalitat que publicar-los tant en suport físic com en format digital.

10- L’organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques així com els que difonguen missatges polítics, racistes o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones. Tampoc s’admet cap mena de violència.

11- El temps de duració del curtmetratge ha de ser de 5 minuts mínim fins a 15 minuts com a màxim incloent els crèdits.

12- Nova modalitat. Tiktokmetratge.

12.1- El temps de duració ha de ser 3 minuts mínim fins als 5 minuts com a màxim, incloent els crèdits.

12.2- No es tracta de la realització d’un vídeo ballant, sinó que s’ha de llançar un missatge sota la temàtica “Solidaris per tu”. Es requerix serietat.

12.3- El format ha de ser vertical.

12.4- Podran participar en aquesta modalitat les cinc primeres falles en apuntar-se. De no ser així s’avisarà mitjançant un correu electrònic.

12.5- Es premiarà amb un únic premi al millor tiktokmetratge.

12.6- Esta nova modalitat entra dins del concurs de curtmetratges major com a infantil, no suposa un concurs independent.

13- Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera o amb la finalitat de millorar el desenvolupament del concurs.

14- El veredicte del jurat serà inapel·lable.

15- La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

16- La falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d’incloure en el concurs a falles d’altres localitats a fi d’aportar una visió diferent del concurs, així com modificar alguna de les dates anteriorment citades a fi d’evitar superposar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga possible.


En Torrent a 7 de Juny de 2024


ANNEX DE LES BASES DEL XI CONCURS MAJOR DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”


DURACIÓ
La duració màxima del curtmetratge serà de 15 minuts incloent els crèdits.

DESCARREGAR BASES CURTS INFANTILS

DESCARREGAR FULLA D’INSCRIPCIÓ I FITXA DE SINOPSI

En aquests arxius pots escriure , descarrega-te’ls , emplena’ls i torna’ls a pujar amb l’opció de mes a baix. Arribaran a la secretària de la falla Nicolau Andreu.

FULLA D’INSCRIPCIÓ
FITXA DE SINOPSI

ENVIAMENT D’ARXIUS

Enviar fulls d’inscripció i fitxa de sinopsi dels curts al correu de la Falla Nicolau Andreu


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.